top of page

Kongremiz  doçentlik, atama, yükselme ve akademik teşvik kriterlerine uygundur.

Türkiye'de katılım % 45 kontenjanla sınırlıdır.

Kongre kapsamında yeterli talebin olması halinde rehber eşliğinde ''Kuzey Kore'' gezisi düzenlenecektir.

bottom of page